Cornelis Munts: verschil tussen versies

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken
(Familie Munts)
 
(geen verschil)

Huidige versie van 7 mei 2012 om 16:49

Cornelis Munts ''Voorburghs Korte Gedenkzuil'' noemt Cornelis Munts (Muntz) als schepen van Voorburg en tevens als schilder van het Vaandel van de Schutterij van Voorburg. Hij was getrouwd met Augusta Helena van Leeuwen. In het “Registerboek der Gedoopten tot Voorburg” worden drie kinderen vermeld. Andere bronnen geven aan dat het echtpaar zes of zeven kinderen kreeg. Zoals uit zijn schilderwerk op het vaandel blijkt, was Cornelis Munts Orangist. Toen in augustus 1787 de patriotten de overhand kregen werd Cornelis niet meer verkiesbaar gesteld als schepen omdat hij beschuldigd werd van betrokkenheid bij plunderakties tegen de patriotten vóór die tijd. Na de omwenteling en het herstel van de stadhouderlijke macht kwam hij weer in beeld en wordt genoemd als luitenant in de schutterij, “fundraiser” voor de bouw van een erepoort, in Voorburg opgesteld voor de feestelijke intocht van stadhouder Willem V in 1788, en lid van de feestcommissie. Verder was hij tot 1788 commissaris van de “Opregte Vaderlandsche Societeit te Voorburg”.

Familie Munts

Van 1745 tot 1817 was de familie Munts eigenaar van het pand Herenstraat 35. Het huis vormde destijds een geheel met de nummers 33 en 31. In dat laatste pand zijn muurschilderingen aangetroffen uit de periode rond 1800; of Cornelis die heeft geschilderd is niet bekend. Onze vaandelschilder was een telg uit een geslacht dat tot de lokale elite behoorde. Leden van deze familie namen dan ook geregeld zitting in de vroedschap van Voorburg. Dat de grootvader van de schepen annex vaandelschilder Munts ook schepen was blijkt uit een *transportakte uit 1749 van een huis in de Kerkstraat: Wij meester Barthout van Slingelandt schout, Cornelis Munts en Bastiaan van den Sluijs, schepenen van den Dorpe en Ambagte van Voorburg, oirconden ... (ill.). Wanneer in 1810 het zelfde huis weer eens van eigenaar verandert, staat de naam van Jacobus Munts boven de akte.

Koopakte van het huis in de Kerkstraat, Voorburg 18 febr. 1749, waarin de grootvader van onze vaandelschilder Cornelis Munts als schepen wordt genoemd.


Terug: Vaandel van de Schutterij van Voorburg of Voorburghs Korte Gedenkzuil

Bronnen

Registerboek der Gedoopten tot Voorburg, Collectie Doopboeken, Voorburg No.6., Nationaal Archief. Siliacus,C., Voorburghs Korte Gedenkzuil, 1789, pp. 37 e.v. Transportakten van een Huijs ende Erve aan de oostzijde van de Kerklaan, 18 februari 1749 en 6 april 1810, particuliere collectie. Voorhoeve, C.H., Lusthoven en oude huizen langs de Vliet, Den Haag, z.j. (1974), pp. 107-'09.