Interactieve luisteropdracht bij de Oude kerk

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Benodigdheden: klemborden, schrijf/tekenpapier, hb-potlood, stopwatch.


Voorbereiding op school

Kerkgeschiedenis door de eeuwen heen. Powerpoint begrippenlijst kerkarchitectuur. Kleurplaten bij de architectuurbegrippen. Spreekwoorden en gezegdes over kerken.

Interactief luisteren, kijken en noteren bij de hoofdentree

Voorbereiding Kerkarchitectuur Oude Kerk

Centrale opdracht. 5-10 minuten. Alle drie de groepjes met hun begeleider(s) om de gids heen bij de Zuidelijke hoofdingang en kijken naar de kerk. Ze kijken, noteren en praten mee met het interactieve verhaal van de gids:

Maak notities bij het volgende verhaal. Geen hele zinnen opschrijven, dat duurt veel te lang.

Waar kun je aan zien dat dit een kerk is? Geef de kinderen 2 minuten de tijd om te noteren en laat uit elk groepje 1 kind voorlezen wat hij/zij heeft genoteerd. De dingen die al door een vorig kind zijn genoemd hoeven natuurlijk niet herhaald te worden. (Wijs de kinderen eventueel nog op zaken die niet genoemd zijn maar wel specifiek zijn voor deze kerkarchitectuur: spaarvelden en galmgaten. Ook interessant is het reliëf met het wapen van Voorburg en de ornamenten die symbool staan voor de vergankelijkheid en goed en kwaad.)

Hoe weet je dat er een kerk in de buurt is? (Klokslagen voor de tijd of voor het bekendmaken van bijzondere gelegenheden als een huwelijk of een overlijden. In vroegere tijden luidden men de klokken ook bij gevaar.)

Hoe oud zou deze kerk zijn? (Rond 1200 liet de eerste ambachtsheer van Voorburg, de heer Dirk van Duvenvoorde een houten kerkje bouwen op het hoogstgelegen deel van de strandwal waarop deze stad gelegen is. Sinds die tijd heeft de kerk diverse verbouwingen, veranderingen en restauraties meegemaakt. Aan het begin van de 13e eeuw werd het houten kerkje bijvoorbeeld vervangen door een stenen versie in gotische stijl. Twee eeuwen later werd de toren met de spits gebouwd. Tot en met 1765 zijn er uitbreidingen gerealiseerd.) Oude kerken zoals deze staan meestal niet keurig in lijn met de huizen er omheen. Dat komt omdat de kerk naar het Oosten werd gebouwd. Een priester stond vroeger aan het altaar met zijn rug naar de kerkbezoekers toe en met zijn gezicht naar het Oosten.

Welk deel van de kerk vinden jullie er het modernste uitzien? (Het portaal in Lodewijk XVIe stijl.)

Deze kerk heeft dus zo'n 800 jaar geschiedenis meegemaakt. Als stenen toch eens konden praten… Noem eens wat gebeurtenissen? (geboortes, trouwerijen, begrafenissen, maar ook oorlogen, geloofsopstanden, hongersnood en ziektes zoals de pest.)

Zien jullie wat voor dier er op de torenspits staat? (Een gouden leeuw, waarschijnlijk een verwijzing naar het wapen van een rijke familie die de bouw van de kerktoren had betaald.) 

Van de begeleiders van school wordt verwacht dat zij de kinderen helpen daar waar nodig.