Kerkarchitectuur

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Fenomeen oosten beschrijven orientaal en de relatie met de bouw Wil jij je oriënteren op onze kerken kijk dan hieronder voor de handleiding

Archivolt Omlijsting van een boog, vaak versierd met beeldhouwwerk

Bovenlicht Hooggeplaatst venster, vaak boven een deur.

Dakruiter Klein torentje boven op het dak

Entree Hoofdingang

Facade De voornaamste gevel

Fronton Bekroning van gevel venster of entree, vaak in driehoeksvorm

Galmgaten Openingen in muren van klokkentoren om geluid naar buiten te laten

Geleding Een soort verdieping van een gebouw met indeling van vlakken en versieringen

Kapiteel Bovenste, versierde deel van een zuil of pilaar

Ornament Versiering op een gebouw in de vorm van schilder- of beeldhouwkunst

Reliëf Beeldhouwwerk in een plat vlak

Roosvenster Groot rond venster met een decoratieve vlakverdeling van glas

Sluitsteen Bovenste of middelste steen in een boog, vaak versierd

Spitsboogvenster Lang venster met bovenaan een spitse boogvorm

Timpaan Gebeeldhouwde of beschilderde opvulling van een fronton

Windwijzer een metalen instrument om de windrichting te bepalen. Een goede plek voor een windwijzer is het hoogste punt van een kerk.

Zuil Dragend gebouwdeel dat bestaat uit voet, schacht en Kapiteel