Puzzeltocht molen de Vlieger

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

MOLEN DE VLIEGER VAN “A” NAAR “B”.

Noot: r.d. = recht door, r.a. = rechts af, l.a. = links af.

U staat bij de molen "de Vlieger" (“B”) die oorspronkelijk een andere naam had namelijk “De Binckhorstmolen” Omdat er in de 18e eeuw een molenaar op deze molen zat die Arie de Vlieger heette is men de molen zo gaan noemen. Het is een achtkantige poldermolen die de Binckhorstpolder tot eind jaren veertig, samen met gemalen, droog maalde. Vanaf het begin van zijn bestaan tot oktober 1989 heeft de molen op een andere plaats gestaan. Deze plaats gaan wij nu opzoeken en lopen langs een sloot die, vanaf het begin tot nu toe een belangrijke rol speelt.

Vraag 1. Antwoord 1.___________________________________ In welk jaar jaar werd de molen gebouwd?

Loop in de richting van het viaduct van de randstad rail.

Vraag 2. Antwoord 2.___________________________________ Hoe heet de boerderij links van u?

Links van u loopt de sloot die begint bij de landscheiding van de hoogheemraadschappen “Delfland” en “Rijnland” zo ongeveer bij de nieuwe Sijtwendetunnel en loopt helemaal tot aan de Haagse trekvliet. Deze sloot is een boezemwater waarin het overtollige water uit de polder wordt afgevoerd. Het waterpeil van deze sloot ligt 1.10m hoger dan het waterpeil van de polder.

Vraag 3. Antwoord 3.___________________________________ Hoe heet deze sloot?

Loop onder het viaduct van de randstadrail. Voetpad r.d. volgen en passeer de brug links van u. Niet de brug over, maar steek het fietspad over en ga r.d. Blijf het voetpad langs de sloot volgen. Einde voetpad r.a. En u komt op een kerkplein. Rechts ziet u een kerk.

Vraag 4. Antwoord 4____________________________________ Hoe heet deze kerk?

Links van u ziet u trappen, loop deze op. U staat nu op de stoep en steek over. (PAS OP HET VERKEER) Links voor u ziet u weer trappen, loop deze af en vervolg de sloot.

Vraag 5. Antwoord 5.___________________________________ Wie is de maker van het beeldhouwwerk bij de brug?

Vraag 6. Antwoord 6.___________________________________ Hoeveel soorten dierfiguren ziet u op dit beeldhouwwerk?

Loop r.d. langs de sloot. U loopt nu over de prinses Marijke kade. Einde voetpad l.a. Schellinglaan en brug over.

Vraag 7. Antwoord 7.___________________________________ Hoeveel reliëfs ziet u op de brug en wat stellen ze voor?


Direct na deze brug r.a. R.d. bruggetje over het park in (PAS OP DIT IS OOK EEN FIETSPAD)

Vraag 8. Antwoord 8.___________________________________ Hoe heet dit park?

Na het bruggetje (20m) op de splitsing pad links aanhouden. Dit is een voetpad en loopt in een halve cirkel. U komt nu langs een beeld.

Vraag 9. Antwoord 9.__________________________________ Hoe heet dit beeld? (kijk in de struiken)

Pad volgen tot u weer bij het fietspad komt. Brug over en dan l.a. U loopt nog steeds langs de sloot. Rechts staan in het totaal 6 flatgebouwen op deze plek.

Vraag 10. Antwoord 10.__________________________________ Wat was er vroeger op deze plek?

Aan het einde van het pad komt u bij de Badhuislaan.

Intermezzo. Nog voor de bouw van de “Binckhorstmolen”stond op een andere plaats ook een molen die in 1461 is gebouwd en het water uit de polder moest malen. Ook deze molen heette ook “De Binckhorstmolen” en stond tot1621 aan de Haagse trekvliet ter hoogte van het kasteel “de Binckhorst”. De grond waarop het kasteel staat was vroeger ook Voorburgs grondgebied. Het kasteel bestaat nog steeds en je kan er komen via de Binckhorstlaan. Voor diegene die wil weten waar deze molen stond moet de sloot verder worden gevolgd, de Rozenboomlaan oversteken en weer de sloot volgen. Ter hoogte van het postkantoor de pr. Bernhardlaan oversteken l.a. Broekslootkade en de Horvettestraat. Op de kruising met de Laan van Nieuw Oost Einde onder het viaduct door naar de kruising Regulusweg/ Maan weg. Regulusweg oversteken, l.a de Maanweg oversteken en dan meteen weer r.a. Het voetpad langs de sloot nemen. Dit is nog steeds dezelfde sloot als in het begin van de wandeling. Aan het einde van dit voetpad komt u op de Binckhorstlaan ga r.a. deze laan in. Ter hoogte van de Wegastraat vindt u aan uw linkerzijde achter het bedrijfspand no. 145 het kasteel de Binckhorst. Links van het kasteel heeft de eerste molen gestaan. Deze molen voldeed niet aan de verwachtingen en daarom is in 1621een nieuwe molen gebouwd op een andere plaats.

Verder met de puzzelroute!

Ga r.a. De Badhuislaan in R.d. de badhuislaan volgen. De sloot links van u was vroeger de molensloot waar de molen het water uit de polder richting de boezemsloot maalde richting de Haagse trekvliet. Aan het einde van deze laan staat u tegenover het nieuwe zwembad en sportcomplex. Dit was de plaats (“A”) waar molen “De Vlieger” tot 1989 heeft gestaan.

Nu gaan we de route van de verplaatsing volgen. Het molenhuis werd op een vrachtauto (dieplader) gezet. Ook de andere delen zoals de wieken, de kap, het scheprad enz. werden op vrachtauto's geladen voor de reis naar de nieuwe plaats.


Ga l.a. de Oltmansstraat in. Einde straat, r.a. de Rozenboomlaan in. Einde laan, r.a. pr. Bernhardlaan in.


Vraag 11. Antwoord 11.__________________________________ Van wie is het beeld van de fietser op de hoek?

Vervolg de pr. Bernhardlaan. Links aan de overkant staat een standbeeld.

Vraag 12. Antwoord 12.__________________________________ Wie is dit?


Vraag 13. Antwoord 13.__________________________________ Wat was hij?

R.d. de pr. Bernhardlaan blijven volgen. Na de “Hypotheker” rechts van u, staat LINKS een beeld.

Vraag 14. Antwoord 14.___________________________________ Wat stelt dit beeld voor?

Weg vervolgen. U loopt langs de sportvelden tot aan de Rembrandtlaan. Deze laan oversteken. R.d. en ga na de bushalte even op het houten bruggetje staan. U ziet een vijver met drie beelden.

Vraag 15. Antwoord 15.___________________________________ Van wie zijn deze beelden.

Ga terug en vervolg verder de pr. Bernhardlaan. Loop onder het viaduct van de randstadrail door.

Dit viaduct heeft in de nacht van de verplaatsing voor de nodige moeilijkheden gezorgd. De vrachtauto met daarop het molenhuis kon niet onder dit viaduct door. Voor het viaduct moest het molenhuis weer van de vrachtwagen worden gehaald en over het viaduct getild. Hiervoor moest eerst de bovenleiding van de trein spanningsloos worden gemaakt. De lege wagen reed er onder door en aan de andere kant werd alles weer op de vrachtwagen geladen. Daarna reed de stoet weer verder.

Verder r.d. de pr. Bernhardlaan volgen.

Rechts van u ziet u een van de laatste stukjes polder in Voorburg. Recentelijk is hier 4000m2 wateroppervlak bij gekomen als extra waterberging na extreme regenval. Omdat molen de Vlieger geheel maalvaardig is kan hij meehelpen dit water weg te malen. Zo ziet u dat de molen een verleden heeft als polder gemaal, een heden heeft als museum molen, maar ook weer een toekomst als extra poldergemaal.

Ga rechtdoor tot de kruising met de Rode laan. R.a. De Rode laan in en bij het fietspad r.a. Terug naar de molen.

Einde.

ps. Na terugkomst ontvangt u een blaadje met alle antwoorden.