Zhi Zhen wijzer

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken
Zhi Zhen Wijzer, Tjoe Fang King, 2012
ZhiZen2.jpg
Zhi Zhen,
Adres Stationsplein, Voorburg
Lokatie ,
Jaartal -
Lees meer
Referentie Kompas
Categorie Object
ELV logo logo rgb-001.png

Kijken, vragen stellen, meten (max. 20 minuten)

We lopen via de mooiste zichtlijn naar het kunstwerk toe. Op de achtergrond zien we het poortgebouw van Huygens' Hofwijck. Laat de kinderen in een halve kring staan om het beeld te bekijken. Stel de volgende vragen: Wat hebben we hier? Wat stelt het voor? Waarom is het geel, denk je? Welk materiaal heeft de kunstenaar gebruikt? Zie je het lijnenspel dat geaccentueerd wordt door het gebruik van spijkers? Wat voor soort kunst zou dit zijn? Abstracte Kunst. Wijs de kinderen ook op de rechte hoek die in het staande deel van het beeld is toegepast.

Kompas

Achtergrond bij dit kunstwerk. De oudst bewaarde Chinese kompassen dateren uit de Periode van Strijdende Staten (475-221 voor Christus). Ze bestaan uit een platte basis met daarop een kleine kompasnaald gevormd als een lepel. De naald is gemaakt van magnetisch erts en richt zich op de noord/zuid as. Dit soort kompassen werden zhĭ nán zhēn (指 南 针) genoemd, wat vertaald kan worden tot "zuiden aanwijzers". Wijst dit beeld naar het zuiden? Betrek de omgeving er bij. Bijvoorbeeld de spoorlijn daar loopt van Den Haag naar Utrecht. Zie de kaart van Nederland voor je en trek in gedachten de lijn Den Haag / Utrecht. Van west naar oost dus. Ons kompas wijst naar het noorden. Het Chinese kompas wijst naar het zuiden.

Meten is weten

Het beeld bestaat uit twee delen. Het liggende deel kan bewegen door middel van een kogelgewricht onder invloed van de wind. Maak een schatting van de hoogte van het lange staande deel van het beeld. Noteer deze eerste schatting. Begeleiders delen nu de duimstokken uit. BespreeM met je groepje hoe je de werkelijke hoogte kunt berekenen en voer de meting uit.

Tip: meet de lengte van een metalen paneel. Tel het aantal panelen en je hebt goeddeels de lengte bepaald. De moeilijkheid zit in het laatste paneel. De kunstenaar heeft hier niet het volledige paneel gebruikt. Als je het aantal spijkers telt en de afstand tussen de spijkers meet kun je je meting toch compleet maken.

De kunstenaar heeft heel veel spijkers gebruikt. Hoeveel spijkers denk je?

Bekijk het bovenste (bewegende) deel van het beeld goed. Wat kun je zeggen over de vorm? Beschrijf wat je ziet en denkt. Het is de kleine versie van het staande deel.

Maak tenslotte een snelle schets van het beeld en teken je zelf er in verhouding naast. Nu krijg je direct een gevoel bij het formaat van dit beeld. Van de begeleiders van school wordt verwacht dat zij de kinderen helpen daar waar nodig.