Collectie Duijvestein - Binckhorst

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

De Binckhorst

Naar collectieoverzicht

De Binckhorst 1729 064.jpg
Collectie Duijvestein, DE BINCKHORST 1729, Ets van Cornelis Elandts (1641/vóór 3-3-1687)Uitgegeven als randversiering bij de editie 1681 van de stadsplattegrond van Den Haag in twaalf bladen, oorspronkelijke uitgave 1665-1667, door Cornelis Elandts. Later ook opgenomen in La Galerie Agréable du Monde van Pierre van der Aa, 1729, 24 x 29 cm

Binckhorst 065.jpg
Collectie Duijvestein, BINCKHORST, Ets van J.C. Philips (Duitsland, vóór 1700/Amsterdam, 24-4-1775) naar Gerrit van Giessen (Xanten, circa 1692/Den Haag, 1750)Uitgever R. BoitetUit: Beschrijvingen van 's-Gravenhage door Mr. Jacob de Riemer, 1730-1739, 30 x 34 cm

Het huis te Binckhorst 066.jpg
Collectie Duijvestein, Het HUIS te BINCKHORST, onder Voorburg, 1738, Ets van H(endrik) S(pilman) (Amsterdam, 17-2-1721/Haarlem, 7-2-1784) naar tekening van A(braham) d(e) H(aen) de Jonge (Amsterdam, 1707/Amsterdam, 1748)Uit: Het verheerlykt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten, uitgever I. Tirion, Amsterdam, 1757, 6e deel, afbeelding nummer 439, 8,5 x 11 cm

Het huis de Binckhorst 067.jpg
Collectie Duijvestein, Het huis de Binckhorst, LithografieUit: Hollandsch Penning-Magazijn voor de Jeugd, 7e jaargang, 1841, pagina 401, 13 x 14,5 cm

Het huis den Binckhorst 068.jpg
Collectie Duijvestein, HET HUIS DEN BINCKHORST, Lithografie op chine colle van C.C.A. Last (Amsterdam, 11-12-1808/Den Haag, 17-12-1876) naar een tekening van Johannes Franciscus Christ (Nijmegen, 14-2-1790/Nijmegen, 9-3-1845), steendrukker Desquerrois en Co, Amsterdam, uitgever C.A. Vieweg, NijmegenUit: Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, over- geblevene Burgen en kasteelen, geschetst en afgebeeld, door Mr. C.P.E. Robide van der Aa, 1845, afbeelding 6, 12,5 x 17 cm

Binckhorst 069.jpg
Collectie Duijvestein, Binckhorst, Ets door J. Herfst (Kralingen, 5-1-1888), 40 x 51 cm, circa 1920, Proefduk van drukker Scherft voor de heer Levisson in Den Haag
Binckhorst 070.jpg
Collectie Duijvestein, Binckhorst, Ets/Droge naald van A.J. van 't Hof (Den Haag, 7-12-1893/Wassenaar, 15-11-1939), 18 x 13 cm
Binckhorstlaan (knotwilgen) 072.jpg
Collectie Duijvestein, Binckhorstlaan (knotwilgen), Ets van H. Heuff (Den Haag, 9-7-1875/Heemstede, 1-7-1945), 15 x 22 cm
De Binckhorst 071.jpg
Collectie Duijvestein, De Binckhorst, Ets van J.D. Scherft (Den Haag, 18-8-1891/Den Haag, 8-8-1969), 9 x 7 cm
De Binckhorst75.jpg
Collectie Duijvestein, De Binckhorst, lithografie van S.Moulijn (Rotterdam, 20-7-1866/Den Haag, 2-11-1948)Uit: Oude buitenplaatsen rondom ’s-Gravenhage, 1926, 17 x 23 cm