Collectie Duijvestein - Gezanten

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Ontvangst van gezanten

Naar collectieoverzicht

De Spaansche Gezanten 077.jpg
Collectie Duijvestein, De Spaansche Gezanten, buiten den Haage, ontvangen, door Prinse Maurits, in 't jaar 1608, Ets van S. Fokke (Amsterdam, 1-9-1712/Amsterdam, 10-4-1784), uitgever I. TirionUit: Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu verenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af door Johan Wagenaar, uitgever Johannes Allart, Amsterdam, 1792, negende deel, XXXV boek, pagina 320, 17 x 20 cm

Eigentliche Abbildung welcher gestalt Marquis Spinola Von Graf Maritzen bey dem Hage in Holland 078.jpg
Collectie Duijvestein, Eigentliche Abbildung welcher gestalt Marquis Spinola Von Graf Maritzen bey dem Hage in Holland den 1 febr. 1608 empfangen worden, Ets/Gravure van Frans Hogenberg (1540- na 1596)Uit: Hogenberg's Geschichtsblätter, 1608, 23 x 28 cm

Sub Philippo II 079.jpg
Collectie Duijvestein, Sub Philippo II, Grubern. Archid. Alberto, & Principe Mauritio, Ets oorspronkelijk van Frans Hogenberg (1540- na 1596)Uit: Polemographia auraico -belgica:viva delineatio ac descriptio omniumproeliorum, Amsterdam, 1622, 14 x 16 cm

Aankomst der Spaansche gezanten 080.jpg
Collectie Duijvestein, AANKOMST DER SPAANSCHE GEZANTEN, Ets van Reinier Vinkeles (Amsterdam, 19-6-1741/Amsterdam, 30-1-1816) en Cornelis Bogerts (Velsen, 7-2-1745/Amsterdam, 3-2-1817). Naar een tekening van Jacobus Buijs (Amsterdam, 19-11-1724/Amsterdam, 7-4-1801)Uit: Geschiedenissen der vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd, in 25 delen begonnen door Jac. Kok en voltooid door J. Fokke, 1785, deel VI, afbeelding VI, pagina 245, 9 x 6 cm

Aankomst der gezanten tot het Sluyten van een Bestand Ets 081.jpg
Collectie Duijvestein, Aankomst der gezanten tot het Sluyten van een Bestand, EtsUit: Geschiedenissen der vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd, 1785, 9 x 6 cm

Intreede van den Franschen Ambassadeur 082.jpg
Collectie Duijvestein, Intreede van den Franschen Ambassadeur, EtsUit: Geschiedenissen der vereenigde Nederlanden voor de vaderlandsche jeugd, in 25 delen begonnen door Jac. Kok en voltooid door J. Fokke 1789, deel XII, afbeelding II, pagina 21, 9 x 6 cm

Ontvangst Spaansche gezanten door Prins Maurits 083.jpg
Collectie Duijvestein, Ontvangst Spaansche Gezanten door Prins Maurits, LithografieUit: Hollandsch Penning-Magazijn voor de Jeugd, 3e jaargang, 1837, pagina 217, 11 x 16 cm

1608, Ontmoeting van Prins Maurits en Spinola 084.jpg
Collectie Duijvestein, 1608, Ontmoeting van prins Maurits en Spinola, Lithografie in twee kleuren, Kinderplaat, circa 1890, 30 x 38 cm