Collectie Duijvestein - Gillis van Ledenberg

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Gillis van Ledenberg

Naar collectieoverzicht

Ordinum Ultraiectensum Egidius a Ledenberg Secretarius 054.jpg
Collectie Duijvestein, Ordinum Ultraiectensum Egidius a Ledenberg Secretarius, Gravure vermoedelijk van Chrispijn van de Passe (1564-1637)Uit: Memoryen ofte cort verhael der gedenckweerdighste sowel kercklicke als werltlickke Geschiedenissen van Nederland, Vrancrijck, Hoogduytschland, Groot Britannyen, Hispanyen, Italyen, Hongaryen, Bohemen, Savoyen, Sevenburghen ende Turkyen. Van den iaere 1603 tot in het iaer 1624, beschreven door Guliemum Baudartium van Deynse, Eerste deel, Tweede druk, Thiende boeck, na pagina 62, 16 x 12,5 cm

Gillis van Ledenberg 055.jpg
Collectie Duijvestein, Gillis van Ledenberg, secretaris der H. Staten van Uytrecht, Gravure

Uit: Waarachtige historie van J. van Oldenbarneveld, Rotterdam, Joannes Naeranus, 1670, pagina 584, 13 x 8,5 cm
T' gerecht van s' Gravenhage 056.jpg
Collectie Duijvestein, T'GERECHT van s'Gravenhage, Ledenberg

Ets van Claes Jansz Visscher (1587-1637) naar Esaias van de Velde, 1619, 19 x 19 cm
Het lyk van Gillis van Ledenberg buiten s' Gravenhage in een kist opgehangen 057.jpg
Collectie Duijvestein, HET LYK VAN GILLIS VAN LEDENBERG, BUITEN S'GRAVENHAGE IN EEN KIST OPGEHANGEN

Ets van S. Fokke, 1778, (Amsterdam, 1-9-1712/Amsterdam, 10-4-1784), uitgever A. Fokke, Simonsz (Amsterdam, 3-7-1755/Amsterdam, 15-11-1812),

Uit: Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu verenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af, door Johan Wagenaar, uitgever Johannes Allart, Amsterdam, 1793, tiende deel, XXXIX boek, pagina 370, 18 x 20 cm
Het lyk van Gillis van Ledenberg 058.jpg
Collectie Duijvestein, Het Lyk van Gillis van Ledenberg, Ets/Gravure

Uit: Waarachtige historie van J. van Oldenbarneveld, Rotterdam, J. Naeranus, 1670, blz. 585, 13 x 8.5 cm