Collectie Duijvestein - Romeinse vondsten

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Romeinse vondsten

Naar collectieoverzicht

Afbeelding van eene metaalen Hand en verdere Romeinse Oudheden 093.jpg
Collectie Duijvestein, Afbeelding van eene metaalen Hand en verdere Romeinsche Oudheden, gevonden op de Lustplaats ARENDSBURG, Ets/Gravure, getekend door Albertus Frese de Jonge (Den Haag, 30-3-1714/Den Haag, 3-2-1788), hertrouwde in 1750 met Elisabeth van WijnUit: Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van enige zeden der Nederlanden; in het bijzonderlijk in derzelven daaglijksch en huislijch leeven; en van der stand Nederduitsche dichtkunst sedert de vroege tijden, tot aan het begin der zes tiende eeuwe door M.A. van Wyn, uitgever Johannes Allart, Amsterdam, 1800, 2e boek, pagina 6, 24 x 17 cm

C.J.C. Reuvens 094.jpg
Collectie Duijvestein, C.J.C. Reuvens, Lithografie, uitvoering van Tiemen Hooiberg, 1809-1897, op dun blauw papier; waarschijnlijk is dit een soort proefdruk, 12 x 14 cm
C.J.C. Reuvens 095.jpg
Collectie Duijvestein, C.J.C. Reuvens, Lithografie van Louis Moritz (Den Haag, 29 oktober 1773 / Amsterdam, 22 november 1850), uitgegeven door L. Springer (Leiden, 3-3-1789/Leiden, 29-10-1871), 22 x 16 cm (met handtekening)
Reuvens3.jpg
Collectie Duijvestein, C.J.C. REUVENS, lithografie, gekleurd, kunstenaar onbekend; waarschijnlijk heeft de maker ten behoeve van een necrologie de hiervoor genoemde litho van Louis Moritz in iets gewijzigde vorm “overgenomen”, circa 1865, 17 x 14 cm
Plattegrond opgravingen Reuvens 096.jpg
Collectie Duijevestein, Plattegrond opgravingen Reuvens, Lithografie, 23 x 30 cmUit: Korte Beschrijving en plan der Romeinsche Bouwvallen gevonden ter waarschijnlijke plaatse van het FORUM HADRIANI, op de hofstede Arentsburg, bij 's Gravenhage Prof. C.J.C. Reuvens, 1829