Constantijn Huygens

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken


Constantijn Huygens door Michiel van Mierevelt, 1641

Constantijn Huygens (4 september 1596 - 28 maart 1687) diende onder drie prinsen van Oranje, Frederik Hendrik, Willem II en Willem III. Hij was hun secretaris, raad en rekenmeester, beheerde de goederen van de Oranjes en volvoerde voor hen menige diplomatieke missie. Hij kende zijn talen en zag zo veel van Europa. Maar hij was ook een groot dichter, begaafd schilder, componist en getalenteerd musicus en had op die gebieden vele connecties met de culturele elite in zijn tijd. Hij wisselde gedichten uit met Anna Roemers Visscher en Pieter Cornelisz. Hooft, was betrokken bij het ontwerp van zijn eigen huizen, 'ontdekte' Rembrandt en onderhield contacten met grote denkers als Spinoza en Descartes. Constantijn Huygens had daarmee veel weg van het toenmalige humanistische ideaalbeeld van de homo universalis, de universele mens, iemand die van werkelijk alle markten thuis is.

Constantijn Huygens en Voorburg

In Voorburg liet Constantijn Huygens in 1639 de buitenplaats Hofwijck bouwen. Hij woonde aan het Plein in Den Haag, naast het hof van de Oranjes en wenste een buitenplaats om tot rust te kunnen komen, om het leven aan het hof te ontvluchten, een Hof-wijck.

Veel was Huygens niet in zijn nieuwe buitenhuis, het werk voor de Oranjes nam hem bijna volledig in beslag. In november 1650 overleed Willem II. Zijn beoogde opvolger, de latere Willem III, moest toen nog geboren worden. Huygens moest veel tijd spenderen aan het conflict over de voogdij van het kind tussen zijn moeder, Maria Stuart, en zijn grootmoeder Amalia van Solms. In augustus 1651 werd een compromis bereikt en kon Huygens weer naar zijn pen grijpen en in een ontzagwekkend korte tijd het gedicht Hofwijck schrijven. Dit is het grootste Nederlandstalige dichtwerk dat hij ooit geschreven heeft. In bijna drieduizend versregels beschrijft hij de buitenplaats. In het begin van het gedicht geeft Huygens als reden voor het schrijven van dit grote werk over zijn buiten, dat men dat van hem verwacht, omdat hij nu eenmaal een bekend dichter is.

Na het overlijden van Constantijn in 1687 heeft zijn beroemde zoon, de natuur- en wiskundige Christiaen Huygens tot aan zijn dood in 1695 op Hofwijck gewoond, volgens zijn zeggen: "Een prachtig plekje met veel frisse lucht".

Bronnen

  • Ton van Strien en Kees van der Leer, 'Hofwijck', Walburg Pers, 2002
  • C D Andriesse e.a., Christiaan Huygens in Voorburg, Historische Vereniging Voorburg, 2007
  • Constantijn Huygens: Profiel