De Opstandingskerk

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Geschiedenis van de Opstandingskerk

De bouw van de Opstandingskerk kan niet los worden gezien van de historie van Voorburg. Een gemeente bekend om zijn buitenplaatsen aan de Vliet groeiend naar een verstedelijkt dorp grenzend aan Den Haag. Groei van Voorburg Het inwonertal van Voorburg steeg van rond 6000 in1920, via 10000 in 1930 en 25000 in 1940 naar 43000 in 1964. Nieuwbouwwijken verrezen niet alleen rond het historische centrum maar in de gehele gemeente. Logisch dat bij de nieuwe bewoners behoefte ontstond aan een kerk in hun woonomgeving. Uit archiefstukken blijkt dat al in 1931 de Emmaschool (later Vijverhof genaamd) haar gymnastieklokaal ter beschikking stelde voor kerstvieringen en voor de zondagsschool van het wijkcomité Oosteinde. Vanaf 1959 werden er in de Emmaschool ook kerkdiensten gehouden. Sinds 1954 waren er diensten in de houten Damsigtkapel. Deze kapel is in 1976 afgebrand.

De laatste weilanden

Ondanks de sterke groei van het inwonertal bleef tot 1960 het gebied begrensd door de Broeksloot en de spoorlijn van Den Haag naar Amsterdam grotendeels weiland, doorsneden met enkele wegen. Snel daarna rukte de verstedelijking ook daar op.

Een kerk in de eigen omgeving

De wens om een eigen kerkgebouw in de nieuwbouwwijken te hebben werd door de burgerlijke gemeente onderschreven. De gemeente bood aan het verlengde van de Rembrandtlaan een kavel van ongeveer 1800m2 te koop aan voor een multifunctionele bestemming. In dat bestemmingsplan pasten een rusthuis, een school en een kerkgebouw. Dit kavel (figuur 1.) werd aan drie zijden royaal omgeven door groen in gemeentelijk eigendom. Tussen 1930 en 1960 was door de kerkelijke gemeente al ongeveer ƒ 100.000 gereserveerd voor nieuwbouw. In 1961 stelde men vast dat er nog een tekort van ƒ 350.000 aan leningen was en nog ƒ 60.000 bijeen moest brengen. Daarom werd in 1961 en volgende jaren met succes een beroep op extra solidariteit en offervaardigheid gedaan.

Rein H. Fledderus (1910-1970)

De nieuwe kerk met de naam Opstandingskerk is gebouwd naar het ontwerp van de in de wijk wonende architect Ir. Rein H. Fledderus. Hij genoot bekendheid als architect/stedebouwkundige en ontwierp diverse kerken waarvan de Antwoordkerk Rotterdam de grootste bekendheid genoot. Door middel van een landelijke televisie-actie werd 23 miljoen gulden bijeengebracht voor bouw van kerken in nieuwe woonwijken. De Antwoordkerk in de Rotterdamse wijk Zalmplaat werd in de symbolische tijd van zes dagen gebouwd. Voorbeelden van zijn profane bouwkunst zijn het Havenziekenhuis en de Doelen in Rotterdam en het hoofdkantoor van de KLM in Amstelveen.

Inspiratiebron

Fledderus liet zich voor de bouw van de Opstandingskerk inspireren door een in de jaren twintig opgegraven vroeg-christelijk kerkje in Doura-Europos, een Syrische stad in de bovenloop van de Eufraat. Het opgegraven kerkje was door de opvolgers van de apostelen als preekkerk gesticht. Kenmerk van deze kerkbouw was het groeperen van ruimten voor verkondiging, dopen en vergaderen rondom een hof.. Aandacht moest er zijn voor jeugd en ouderen. Volgens het concept van het opgegraven kerkje in DouraEuropos is door Fledderus inVoorburg rond de hof ruimtes voor verkondiging en dopen, huwelijk, jeugd en ouderen ontworpen.

Vooruitziende blik

In 2004 werd het veertig jarig bestaan van de Opstandingskerk gevierd. Het jubileumgeschenk van de gemeenteleden: verlichting op de voorgevel van het kerkgebouw, trekt de aandacht van voorbijgangers. Veertig jaar na de bouw kunnen we vaststellen dat het kerkgebouw nog steeds tot tevredenheid conform het oorspronkelijke concept in gebruik is. Het enige kritische geluid dat we ooit hoorden was dat de keuken naar hedendaagse wensen wel wat groter mocht zijn. De architect heeft een vooruitziende blik gehad om een bijzonder kerkgebouw te ontwerpen in een groene omgeving dat na 40 jaar nog steeds voorziet in een behoefte aan specifieke aandacht, welzijn en zorg voor de kerkelijke wijkgemeente. Frits Benschop

Met dank aan mevrouw Fledderus voor het in bruikleen geven van documenten Dank aan Joop Carton en Martin Harms voor het speuren in het archief van de kerkelijke en burgerlijke gemeente en aan Jacques Plugge voor het speurwerk in het digitale archief. Eveneens dank aan de predikanten Van der Hoeven en Van Rossem voor het leveren van waardevolle adviezen.