Guillaume Groen van Prinsterer

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken
Guillaume Groen van Prinsterer

Mr. Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876) was een staatsman en historicus. Hij studeerde letteren en rechten te Leiden, wat leidde tot een dubbele promotie in 1823.

Groen vestigde zich nog in 1823 als advocaat te Den Haag, maar definitief was deze eerste beroepskeus niet. Hij had nog enige tijd hoop op een universitaire leerstoel en in 1827 dong hij mee naar de post van geschiedschrijver des rijks. Beiden werden niet gerealiseerd.Met tegenzin aanvaardde Groen de betrekking van referendaris aan het Kabinet des Konings. Van 1827 tot 1836 bleef hij in ambtelijke dienst. Nadien zou de zeer bemiddelde Groen geen bezoldigde functies meer bekleden.

Hij werd in 1833, tezamen met zijn vader Dr Petrus Jacobus Groen van Prinsterer, staatsraad in buitengewone dienst van de Raad van State. Hij was vele jaren belast met het toezicht op het Koninklijk Huisarchief, in welke functie hij belangrijk werk op historisch gebied verrichtte.

Ook was hij van 1849-1865 lid van de Tweede Kamer. Hij was de leider van de kleine antirevolutionaire groep, van welke richting hij de grondlegger was. 'Groen', zoals hij kortweg werd genoemd, was een belangrijke figuur van het Réveil en tegenstander van het liberalisme van Thorbecke. De antirevolutionaire partij is in 1980 opgegaan in het CDA (Christen Democratisch Appèl).

Groen van Prinsterer en Voorburg

Vreugd en Rust 2005

Guillaume Groen van Prinsterer werd in 1801 geboren op de buitenplaats Vreugd en Rust aan het Oosteinde te Voorburg, waar hij nadien met zijn ouders vooral in de zomermaanden verbleef. Het huis zoals het er nu nog staat is vrijwel gelijk aan de oorspronkelijke bouw, zoals zijn vader, dr. Petrus Jacobus Groen van Prinsterer, aan het eind van de 18e eeuw liet bouwen. In 1828 huwde Guillaume te Groningen met Elisabeth Maria Magdalena van der Hoop. Hun huwelijk bleef kinderloos.

Als in 1837 zijn vader overlijdt, erft zijn oudste zuster Cornelia Vreugd en Rust. Zelf erft hij het ouderlijke patriciershuis aan de Korte Vijverberg, nu nr. 3, te Den Haag. In 1849 koopt hij Hofwijck, het oude buiten van Constantijn Huygens, dat op dat moment in sterk verwaarloosde staat verkeerde. Hij verhuurt Hofwijck aan de kanselredenaar Prof Ds J J van Oosterzee, de schoon­vader van de bibliothecaris van Prinses Marianne.

Guillaume Groen van Prins­­terer overlijdt in 1876, op 75 jarige leeftijd. Hij werd begra­ven te 's-Gravenhage aan de Scheve­ningse weg op de begraafplaats ‘Ter Navolging”.

Allerlei

In Voorburg is in 1910 naar hem een straat vernoemd, De Groen van Prinstererstraat, op het zogenaamde bos van Prinses Marianne (het voormalige park bij de buitenplaats Rusthof). Op verzoek van de bewoners werd in 1914 de straat omgedoopt in Groen van Prinstererlaan.

Bronnen