Herman van der Kloot Meijburg

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Herman van der Kloot Meijburg

Herman van der Kloot Meijburg

Herman van der Kloot Meijburg (Oudshoorn 21 oktober 1875 - Scheveningen 19 april 1961) is een Voorburgse architect, die veel gebouwen heeft nagelaten in de gemeente. Hij was de zoon van Leendert Kloot en Neeltje van der Giessen. Meijburg was de familienaam van zijn grootmoeder, die in 1902 werd toegevoegd aan de naam. Hij trouwt in 1905 met Johanna Sprengel.

Als Herman trouwt heeft hij al een aantal gebouwen in Rotterdam ontworpen, waar hij studeerde voor architect aan de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen. De meeste van die bouwwerken zijn verloren gegaan bij het bombardement op Rotterdam in mei 1940.

In 1912 vestigt het gezin, intussen uitgebreid met twee zonen, zich in Voorburg, Laan van Oostenburg 40. Van 1910 tot 1917 is hij hoofdleraar Bouwkunde aan de Haagsche Academie.

In 1913 wordt hij aangezocht door de Vereniging Hofwijck om een plan op te stellen om de in zeer slechte staat verkerende buitenplaats te restaureren.

Parkweg 7 te Voorburg, ontworpen en bewoond door Herman van der Kloot Meijburg

In 1917 worden er uitbreidingsplannen voor Voorburg gemaakt. Van der Kloot Meijburg wordt gevraagd een uitbreidingsplan op te stellen. Hij stelt voor om het ten zuiden geplande industrieterrein te laten vervallen en op een andere locatie, bij voorkeur aan de overzijde van de Vliet, te realiseren. Ook koopt hij het molenhuis van de 1916 afgebroken "molen van Baas" aan het begin van de Achterweg en gaat er wonen. Wanneer een deel van het molenhuis moet worden afgebroken voor een dubbelsporige tramlijn, verzoekt hij de gemeente het huis te mogen afbreken en op die plaats een dubbel woonhuis met kantoor te mogen bouwen. In 1921 wordt dit gebouw, het huidige Parkweg 7-9, gerealiseerd in de stijl van de Nieuwe Haagsche School.

Tussen 1921 en 1923 maakt hij ontwerpen voor projecten van de woningbouwvereniging Huiselijk Geluk aan de Dr. Blookerstraat, de Rusthoflaan, de Rembrandtlaan en de Vondelstraat. Voor diverse projecten, ook voor zijn huis aan de Parkweg en de Wilhelmina Mulo (op de hoek van de Rozenboomlaan en de Parkweg, nu gesloopt en vervangen door een vestiging van de Rabobank), werkte hij samen met de in Hongarije geboren stijlkunstenaar Vilmos Huszàr. Deze ontwerpt glas-in-loodramen en adviseert over kleurstelling van woningen.

Herman van der Kloot Meijburg heeft veel interesse in historische gebouwen en vanuit die interesse heeft hij door geheel Nederland gewerkt aan restauratieprojecten. veelal in kerken, in Voorburg heeft hij aan de Oude Kerk gewerkt.

In 1933 krijgt hij van het gemeentebestuur de opdracht om een plan te maken voor bebouwing van de Binnen- en Bovenveenpolder. Net als in 1917 probeert hij het dorpse karakter van Voorburg te behouden. Zijn ontwerp is dan ook ruim van opzet. De gemeenteraad vindt dat dit te weinig woningen oplevert en dat dus het plan te duur maakt. In het tweede ontwerp is dit daarom aangepast, al wordt hoogbouw nog steeds vermeden. Dit wordt door de provincie afgekeurd. Er moeten meer woningen komen in Bovenveen. Voorburg kan niets anders dan het plan van Van der Kloot Meijburg om te werken. Het resultaat leidt tot veel kritiek. Na de oorlog wordt dan aan de architect W. M. Dudok gevraagd een nieuw uitbreidingsplan op te stellen. Na vele herzieningen (en steeds opgevoerde woondichtheid) is er niets meer van het oorspronkelijke dorpse karakter over en is Bovenveen de eerste echte stadswijk van Voorburg geworden.

Herman van der Kloot Meijburg was een vrij schuchter man. Hij hield er niet van zich op de voorgrond te stellen en was ook niet gemakkelijk welsprekend. Toch genoot hij als architect veel gezag, zijn verdiensten voor de Nederlandse architectuur en voor zijn kerkrestauraties zijn algemeen erkend. Zo ontving hij in 1934 de Gouden Penning van het Gysberti Hodenpijlfonds. Verder wordt hij in 1923 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, in 1934 tot Ridder eerste klasse in de Huisorder van Oranje en in 1955 Officier in de Orde van Oranje Nassau. Ook wordt hij in 1940 erelid van de Bond voor Nederlandse Architecten.

Overzicht van projecten in Leidschendam-Voorburg

Voorburg

 • Restauratie Hofwijck, Westeinde 2 (1913-1917)
 • Woonhuis en atelier, Parkweg 7-9 (De Burcht) (1921-1922)
 • Villa Houtrust (Brongers), Prins Albertlaan 10 (1918)
 • Middenstandswoningen Vreugd en Rust, Dr. Blookerstraat/ Rusthoflaan/ Parkweg/ Noordenburglaan (1921-1925)
 • Tuinmanswoning Villa Reeser, Laan van NOE t.p.v. Prins Bernhardlaan, (1919) (gesloopt 1973)
 • Wijziging gevel Villa Blommensteijn (locatie onbekend; waarschijnlijk gesloopt)
 • NH-kerk (Oude Kerk) en dienstgebouw De Voorhof, Herenstraat 77 (1919-1925)
 • Verbouwing Woonhuis Joppe (locatie onbekend)
 • 31 volkswoningen Vondelstraat (1921)
 • Middenstandswoningen Rembrandtlaan (1921)
 • Wilhelmina Mulo, Parkweg (Achterweg) (1921) (gesloopt t.b.v. huidige Rabobank)
 • Van der Vetbank, Park Vreugd en Rust bij de Z.O.-ingang (1926)
 • Verbouwing woningen Rembrandtlaan (1927) (balkons, erkers, voorgevel)
 • Poortgebouw Hofwijck, Westeinde 2a (1929)
 • Verbouwing Bakker, Laan van Oostenburg 32 (1929)

Leidschendam

 • Restauratie Nederlands Hervormde kerk (de Peperbus), Delftsekade 1 (1922)


Bron en verder informatie

 • Uitgave door de gemeente Leidschendam-Voorburg ter gelegenheid van Open Monumentendag 2007 van een gedeeltelijke en herziene versie van het eerder uitgegeven boekje ter gelegenheid van Open Monumentendag 1992.
Buerweg 31 te Bergen (NH), gevel recent ontworpen naar een schets van Herman van der Kloot Meijburg