Het ABC van de kerkarchitectuur

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken
ABC

Weet jij waarom het koor van de kerk meestal op het oosten is gericht? Dit is de richting waar de zon opkomt en omdat Jezus Christus wordt gezien als de Sol Oriens, het 'Licht van de Wereld'. Dit wordt oriëntering genoemd. Wil jij meer weten over de ornamenten van de kerk. Oriënteer je op de kerken in Leidschendam-Voorburg met behulp van dit ABC.

De begrippenlijst kan ook als dictee bij een taalles worden ingezet. Gebruik hiervoor de powerpointpresentatie.

1. Archivolt Omlijsting van een boog, vaak versierd met beeldhouwwerk

2. Bovenlicht Hooggeplaatst venster, vaak boven een deur.

3. Dakruiter Klein torentje boven op het dak

4. Entree Hoofdingang

5. Facade De voornaamste gevel

6. Fronton Bekroning van gevel venster of entree, vaak in driehoeksvorm

7. Galmgaten Openingen in muren van klokkentoren om geluid naar buiten te laten

8. Geleding Een soort verdieping van een gebouw met indeling van vlakken en versieringen

9. Kapiteel Bovenste, versierde deel van een zuil of pilaar

10. Ornament Versiering op een gebouw in de vorm van schilder- of beeldhouwkunst

11. Reliëf Beeldhouwwerk in een plat vlak

12. Roosvenster Groot rond venster met een decoratieve vlakverdeling van glas

13. Sluitsteen Bovenste of middelste steen in een boog, vaak versierd

14. Spitsboogvenster Lang venster met bovenaan een spitse boogvorm

15. Timpaan Gebeeldhouwde of beschilderde opvulling van een fronton

16. Windwijzer een metalen instrument om de windrichting te bepalen. Een goede plek voor een windwijzer is het hoogste punt van een kerk.

17. Zuil Dragend gebouwdeel dat bestaat uit voet, schacht en Kapiteel

Wil je het ABC uitprinten klik dan hier.