Hoekenburg

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Hoekenburg

In 1632 wordt er al melding gemaakt van een buitenplaats "Hooghenburch". Toen in 1684 de lakenkoopman Johannes Mol de buitenplaats kocht, doopte hij het om tot Hoekenburg, met een verwijzing naar de ligging van de buitenplaats in de hoek van de Vliet en de Trekvliet.

Hoekenburg 2004

Andries Thorbecke, een oom van de bekende staatsman Thorbecke, liet in 1809 het oude huis afbreken en bouwde een groter en mooier huis. Uit die tijd dateren de thans nog aanwezige barokschilderingen en het schitterende trappenhuis. Zoals het er toen uitzag, kan men het nu, na de recente restauratie, nog steeds zien.

In 1828 komt de buitenplaats in handen van de bekende staatsraad Jonkheer H.J.Caan, die het buiten samenvoegt met het ernaast gelegen Arentsburgh. Door diverse grondaankopen wordt het landgoed steeds uitgebreider.

Jhr. Caan heeft overigens in 1828 de gemeente Voorburg een schenking verstrekt, waardoor de gemeente in staat was de Heerlijke Rechten over Voorburg, die in handen van Delft waren, af te kopen en als zelfstandige gemeente verder te opereren.

De beide buitenplaatsen komen in 1925 in handen van de gemeente Voorburg. Uiteindelijk verkoopt de gemeente ze aan de vereniging Effatha, die daar het bekende instituut voor dove kinderen vestigde. In 2000 is dit instituut verhuisd naar Zoetermeer. De gebouwen zijn verkocht aan een projectontwikkelaar. Na een grondige verbouwing en restauratie worden in enkele gebouwen luxe appartementen gecreëerd.

Allerlei

In Voorburg-west is de Hoekenburglaan in 1928 naar de buitenplaats vernoemd.