Huishoudscholen: Prinses Beatrix en St Agnes

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

De huishoudschool

Vroeger was er weinig voortgezet onderwijs. Er was de Latijnse School, voor de kinderen van de sociale top van Nederland. In de 19e eeuw werden de mogelijkheden uitgebreid, toen meer mensen zich onderwijs voor hun kinderen konden veroorloven. Zo ontstond in 1863 de “Hogere Burgerschool” (HBS) en in 1875 wordt de Latijnse school Gymnasium. Maar dat was alleen voor jongens, al werd toen ook de Middelbare Meisjesschool (MMS) vermeld. Maar de meeste meisjes werden destijds dienstbode of naaister, en na een huwelijk zorgden ze voor het huishouden. En ook daarvoor kwam een opleiding, de “Huishoudschool”.

Wervingsadvertentie, ca. 1947

Prinses Beatrixschool

In Voorburg start in 1923 de N.H. gemeente de Christelijke Meisjesvakschool. Daarnaast start een gereformeerde school in 1924. Deze komen al snel tot samenwerking in de Christelijke Nijverheidsschool voor meisjes. De lessen worden gegeven in de avonduren, opdat meisjes de opleiding konden volgen naast hun dagelijkse arbeid. Ze worden gegeven in diverse tijdelijke onderkomens o.a. de Sophia bewaarschool aan de Herenstraat. Pas in 1932 wordt een eigen gebouw betrokken, Herenstraat 38. Dit gebouw werd in 1985 gesloopt voor nieuwbouw van het gemeentehuis. Er is nog een gevelsteen, die er naar verwijst. In 1938 wordt de school omgedoopt in “Prinses Beatrixschool”, al mocht men die naam al spoedig een tijd lang niet gebruiken (1940/1945). In 1958 wanneer het pand aan de Herenstraat veel te klein is geworden, verhuist de school naar een nieuw gebouw aan de Van Horvettestraat.

Katholieke Huishoud- en Industrieschool “St. Agnes”

In 1909 wordt de R.K. Volkshuishoud- en Meisjesvakschool gesticht. Ook dit is avondonderwijs. De lessen werden gegeven in het Patronaatsgebouw van de Martinusparochie, Herenstraat 6, de vroegere buitenplaats “Lusthof”. Dit gebouw is later bekend geworden als bioscoop “Forum” en er is nu een vestiging van drogisterij “De Waag”.

In 1937 besluit de gemeente, dat er behoefte is aan dagonderwijs op zowel de christelijke als de katholieke huishoudschool. Zo konden beide scholen hier subsidie voor aanvragen. De dagonderwijsschool heet dan de Katholieke Huishoud- en Industrieschool “St. Agnes”. De gebouwen achter het Patronaatsgebouw worden geheel verbouwd. Deze gebouwen, Sionsstraat 4 en 6, hebben geruime tijd de school gediend en zijn in de jaren tachtig verkocht en gesloopt ten behoeve van het woningcomplex aan de Raadhuisstraat.

Agnes-Beatrixschool

De scholen zijn in 1982 nog gefuseerd als Agnes-Beatrixschool (ABS) en zijn in 1998 opgegaan in een scholengemeenschap.

Bron

  • Klaartje van Tuil e.a., Voortgezet onderwijs in Voorburg, Historisch Voorburg jg. 11 nr. 2 (2005).