Kerkarchitectuur

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken

Fenomeen oosten beschrijven orientaal en de relatie met de bouw Wil jij je oriënteren op onze kerken kijk dan hieronder voor de handleiding

1. Archivolt Omlijsting van een boog, vaak versierd met beeldhouwwerk

2. Bovenlicht Hooggeplaatst venster, vaak boven een deur.

3. Dakruiter Klein torentje boven op het dak

4. Entree Hoofdingang

5. Facade De voornaamste gevel

6. Fronton Bekroning van gevel venster of entree, vaak in driehoeksvorm

7. Galmgaten Openingen in muren van klokkentoren om geluid naar buiten te laten

8. Geleding Een soort verdieping van een gebouw met indeling van vlakken en versieringen

9. Kapiteel Bovenste, versierde deel van een zuil of pilaar

10. Ornament Versiering op een gebouw in de vorm van schilder- of beeldhouwkunst

11. Reliëf Beeldhouwwerk in een plat vlak

12. Roosvenster Groot rond venster met een decoratieve vlakverdeling van glas

13. Sluitsteen Bovenste of middelste steen in een boog, vaak versierd

14. Spitsboogvenster Lang venster met bovenaan een spitse boogvorm

15. Timpaan Gebeeldhouwde of beschilderde opvulling van een fronton

16. Windwijzer een metalen instrument om de windrichting te bepalen. Een goede plek voor een windwijzer is het hoogste punt van een kerk.

17. Zuil Dragend gebouwdeel dat bestaat uit voet, schacht en Kapiteel