Windlust

Uit Toen Leidschendam-Voorburg
Ga naar:navigatie, zoeken
Windlust
LF 1967-48 idnr 2243 TIFF.png
Huize Windlust
Adres Leidschendam
Lokatie 52.0830608,4.4020154
Jaartal 1781 - 1799
Lees meer
Referentie Buitenplaats aan de Vliet
Categorie Object
ELV logo logo rgb-001.png

Jan Anthony Pryn heeft in 1781 het bedrijf gekocht van zijn schoonvader Arnoldus Zodaar, die in Zoeterwoude een nieuwe houtzagerij is begonnen. Pryn is al een paar jaar getrouwd met Stephana Zodaar. Zijn molenbedrijf heet dan houtkoperij Windlust. Het molenaarsvak heeft hij geleerd van zijn schoonvader.

Molenaar Pryn heeft het erg druk met zijn houtkoperij en de molens. Maar hij heeft ook tijd voor andere zaken. Rond 1781 willen veel gegoede inwoners in Holland af van stadhouder Willem V. Ze noemen zich patriotten, zijn tegen het Huis van Oranje en voorstander van vernieuwingen. Ze bewapenen zich en houden militaire oefeningen. Pryn is een verwoed patriot, aanvoerder van het gewapend Genootschap Tot Rust en Vrijheid en organiseert militaire oefeningen. Van 1787 tot 1795 zijn de oude regenten en Willem V weer aan de macht. In 1795 volgt de omwenteling, Willem V wordt verdreven en de Bataafse Republiek is een feit. De inval van het Franse leger maakt in 1795 een einde aan de heerschappij van de regenten. Napoleon grijpt in 1799 in Frankrijk na de Franse Revolutie de macht en verovert al gauw ook ons land.